För några år sedan fann man bland gamla dokument ett textfragment som tros kunna tillhöra Eddan.