KÄLLS NÖBBELÖV

Källs Nöbbelöv ligger i södra delen av Svalövs kommun. Öster om byn sluttar marken ned mot en liten å med betesmarker och gamla pilbestånd.

Bebyggelsen ligger väl samlad kring bygatan och gamla kyrkoplatsen. Några murrester erinrar om socknens romanska kyrka som revs på 1880-talet då den ersattes av en ny kyrka knappt hundra meter söderut. Denna kyrkobyggnad fick dock redan på 1950-talet en ersättare. Den nuvarande kyrkan är uppförd i modern stil men ansluter till äldre tradition genom sin vitputsade fasad. Prästgården, idag hembygdsmuseum, har traditionell placering i centrum av byns forna kärna. Av den tidigare kringbyggda gården kvarstår den välbevarade boningslängan från 1806 i korsvirke och ytterligare två vinkelbyggda längor. Tillsammans ger de en god bild av gångna tiders prästgårdsanläggningar. Lönebostället gränsar i väster till prästgårdstomterna.


På central plats ligger även före detta fattigstugan, en röd tegelbyggnad från tiden kring 1800-talets mitt. Folkskolan i rött tegel, försedd med tillbyggnad i gult tegel kompletterar miljön.

Milstenen nära gamla kyrkplatsen är en helmilsten och bär Fredrik I:s krönta namnskiffer och inskriptionen IM 1728 JC. Den anger att vägen ingick i äldre skjutstrafiknät.


Källs Nöbbelöv är representativt för hur de små kyrkbyarna kom att gestaltas efter skiftets genomförande under förra delen av 1800-talet.

FuenteNamnet Källs Nöbbelöv går tillbaka till substantivet "nyböle" med betudelsen !nybygge". Belagt 1352 som Keldersnyøle, när Skåne tillhörde Danmark.

Källs Nöbbelöv es una pequeña comunidad ubicada a orillas del arrollo Bra, con campos de cultivo y algunos sauses viejos, al sur de la comuna de Svalöv.

El asentamiento está emplazado a lo largo de la calle de calle del lugar y de la vieja iglesia. Algunos restos de muros recuerdan la iglesia romana de la parroquia, la cual fue derribada en la década de 1880 siendo reemplazada por una iglesia nueva unos pocos metros al sur de la antigua. La iglesia actual fue edificada en un estilo moderno pero se la puede conectar a la tradición antigua mediante su fachada blanca. La residencia del párroco, actualmente museo del pueblo, tiene el emplazamiento tradicional, al centro del antiguo pueblo. De los edificios más viejos se puede ver, en muy estado de conservación, la casa con listones cruzados construida en 1806 y dos casas largas construidas con plano en ángulo. Juntos, estos edificios dan una buena idea de tiempos pasados en este caserío.

En un lugar céntrico está también ex-cabaña de pobres, un edificación en ladrillo rojo de mediados del siglo XIX. La escuela, también en ladrillo rojo, está provista de una edificación anexa en ladrillo amarillo.

El poste de medición cerca del área de la iglesia vieja es una marca de milla (sueca=10 km) y tiene una corona y el nombre de Fererico I con la inscripción IM 1728 JC. Esto significa que el camino pertenecía a una red de tráfico.

Källs Nöbbelöv es representativo por la forma en que se construyeron los pueblos después del establecimiento del obispado durante la primera mitad del siglo XIX.

El nombre Källs Nöbbelöv tiene sus raíces en el substantivo "nyböle" en el sentido de "construcción nueva". En 1352 es nombrado Keldersnyøle, cuando Escania pertenecía a Dinamarca.
Uno de los pocos objetos que se conserva de la antigua iglesia es esta pila bautismal, que actualmente está en el museo histórico de Lund.

Källs Nöbbelöv es un caserío de unas 20 casas ubicado a 2,5 km de Teckomatorp y a 2,5 km de Svalöv.
A unos 500 mts al norte hay un grupo de 6 casas al lado izquierdo del camino. Este grupo es Källs Nöbbelöv Norra.